A 195 Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer for VA-anlegg

Rapportnr: 195 – 2013

Utgivelsesdato: 11- mars 2013

Forfattere: Martin Gilje Jaatun, Jon Røstum og Stig Petersen

Driftskontrollsystemer (DKS) som brukes til å styre og overvåke VA-systemene er en viktig del av infrastrukturen. Økende bruk av IKT innen drift av VA-systemer har gitt store muligheter for bedre overvåkning og styring, og derav økt effektivisering, pålitelighet og produktivitet, men har samtidig gjort VA-sektoren mer sårbar for nye typer trusler.

Veiledningen har som mål å peke på uønskede hendelser som kan oppstå i DKS og gi konkrete råd og anbefalinger til tiltak som kan gjøre DKS og bruken av disse enda sikrere.

Want a discount? Become a member!