A 265 MEMiNOR: Membranfiltrering for fjerning av Naturlig Organisk Materiale i Nordiske drikkevann

Rapport 265/2021

Utgivelse: Februar 2022

Forfattere: Bjørnar Eikebrokk, Willy R. Thelin, Edvard Sivertsen, Kolbjørn Zahlsen, Gunhild Hageskal og Rolf D. Vogt

Rapporten beskriver bakgrunn, prøvetakingsopplegg, analyser/diagnoser og resultater fra spleiselags-prosjektet MEMiNOR: MEMbranfiltrering for fjerning av Naturlig Organisk Materiale (NOM) i NORdiske drikkevann.

MEMiNOR-prosjektet omfatter vannprøvetaking, analyser og prosessmessige vurderinger på to membran baserte og to koaguleringsbaserte vann-behandlingsanlegg. I prosjektet er det også gjennomført vaskeforsøk og membranobduksjon med ulike teknikker, samt en spørreundersøkelse blant vannverk.

Analysene og vurderingene har omfattet spesifikke undersøkelser (prøvetaking og analyse) av blant annet inn- og utløpsvannprøver fra alle deltagende vannverk, samt prøver av membraner og membranbelegg/fouling. Hovedfokuset er satt på parametere med spesielt stor relevans for driftsmessige utfordringer i koagulerings- og filtreringsprosesser, i membran-filtreringsprosesser, og i desinfeksjonsprosesser, samt for rentvannskvalitet og fysiske, kjemiske og mikrobiologiske prosesser i ledningsnettet.

MEMiNOR-prosjektet har bidratt til å øke kunnskaps-nivået om NOM, om ulike råvanns behandlingsbarhet, og om effekter og særegenheter ved bruk av ulike vann behandlings- og desinfeksjonsprosesser. I tillegg til dette kommer verdien av nettverksetableringen og kunnskaps- og erfaringsutvekslingen mellom deltagende vannverk og FoU-institusjoner.

Rapporten er gratis siden MEMiNOR er et spleiselagsprosjekt.

Want a discount? Become a member!