A 267 Veiledning for å utarbeide kommunale forskrifter om avløp (kun digital)

Rapport 267/2022

Utgivelse: Februar 2022

Forfattere: Elin Riise, Norsk Vann

En videopresentasjon av rapporten kan sees ved å følge denne linken.

Denne veiledningen beskriver hva kommunene kan definere inn i sine forskrifter og viser hvordan kommunene kan gå frem for å fastsette dem. Den peker på at kommunen på en del områder heller kan benytte enkeltvedtak, bestemmelser til arealplan, veiledning til innbyggerne og interne retningslinjer for å oppnå gode, lokale løsninger, uten å bruke lokal forskrift.

I den siste delen gir veiledningen råd for hvordan kommunen bør benytte de enkelte forskriftshjemlene med forslag til hvordan den enkelte forskriften kan se ut.

Want a discount? Become a member!