A 235 Dataflyt—Klassifisering av avløpsledninger

Rapport 235/2018

Utgivelsesdato: November 2018

Forfatter: Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak

Rapporten er en revisjon av Norsk Vann rapport 150/2007, og beskriver hvordan data fra rørinspeksjon kan brukes for klassifisering og utvelgelse av ledninger i drift for tiltak, overvåking eller friskmelding basert på en vektingsmodell for rørinspeksjonsobservasjoner. Ut fra dette beregnes skadepoeng som så kan brukes for å bestemme ledningens tiltaksklasse. Videre gjennomgås dataflyt med kravspesifikasjon for eksport av data fra rørinspeksjon til registrering, lagring og videre bruk.

Want a discount? Become a member!