A 224 Eierskap til stikkledninger

Rapportnummer: 224/2017

Utgivelsesdato: September 2017

Forfatter: Vegard Veierød

Rapporten gir en oversikt over ulike modeller for kommunalt eierskap til stikkledningsnettet. Særlig de følgende eiergrensesnittene blir belyst:

  • På hovedledningen
  • Ut av offentlig regulert vei
  • Ved privat tomtegrense

For kommuner som ikke ønsker å endre eiergrensesnittet, men som likevel ser behov for å følge opp stikkledningene grundigere, gir rapporten innspill til hvordan dagens eiergrensesnitt kan forvaltes.

Rapporten omtaler kommuner med ulike eiergrensesnitt, særlig blir situasjonen i Stavanger, hvor kommunen overtok eierskapet for stikkledninger ut av offentlig regulert vei i 2012, beskrevet.

Rapporten gir innspill til hvordan kommuner bør gå frem ved en eventuell overtagelse av eierskapet.

De økonomiske vurderingene som en kommune må gjøre i forkant av en overtagelse blir omtalt.

Til slutt blir stikkledninger i privat sameie og rettigheter til å ha stikkledninger liggende over annen eiers grunn belyst. Det gis råd om hvordan private eiere bør gå frem og det gis forslag til avtaler som kan brukes ved slike anledninger.

Want a discount? Become a member!