A 224 Eierskap til stikkledninger

Rapportnummer: 224/2017

Utgivelsesdato: September 2017

Forfatter: Vegard Veierød

Rapporten gir en oversikt over ulike modeller for kommunalt eierskap til stikkledningsnettet. Særlig de følgende eiergrensesnittene blir belyst:

  • På hovedledningen
  • Ut av offentlig regulert vei
  • Ved privat tomtegrense

For kommuner som ikke ønsker å endre eiergrensesnittet, men som likevel ser behov for å følge opp stikkledningene grundigere, gir rapporten innspill til hvordan dagens eiergrensesnitt kan forvaltes.

Rapporten omtaler kommuner med ulike eiergrensesnitt, særlig blir situasjonen i Stavanger, hvor kommunen overtok eierskapet for stikkledninger ut av offentlig regulert vei i 2012, beskrevet.

Rapporten gir innspill til hvordan kommuner bør gå frem ved en eventuell overtagelse av eierskapet.

De økonomiske vurderingene som en kommune må gjøre i forkant av en overtagelse blir omtalt.

Til slutt blir stikkledninger i privat sameie og rettigheter til å ha stikkledninger liggende over annen eiers grunn belyst. Det gis råd om hvordan private eiere bør gå frem og det gis forslag til avtaler som kan brukes ved slike anledninger.

Nullstill
Want a discount? Become a member!