A 223 Finansieringsbehov i vannbransjen 2016–2040

Rapportnummer: 223/2017

Utgivelsesdato: Juni 2017

Forfatter: May Rostad, Kinei AS

Nye beregninger viser et investeringsbehov i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg på over 280 milliarder kroner frem til 2040. I følge en Sentio-undersøkelse er innbyggerne villige til å betale mer i gebyr for å sikre vann- og avløpstjenesten fremover.

Samfunnet er avhengig av gode vann- og avløpstjenester. En ny Norsk Vann rapport viser at det er behov for å investere over 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene frem til 2040, for å kunne sikre fortsatt rent vann i springen og i naturen. 56 prosent av investeringsbehovet gjelder vannforsyningen og 44 prosent avløpshåndteringen.

Want a discount? Become a member!