A 219 Eksempler på implementering av bærekraft i vannbransjen

Rapport 219/2016

Utgivelse: September 2016

Forfattere: Lars Enander og Vegard Busk, Sweco

Bærekraft er et velkjent begrep brukt i mange sammenhenger.For mange er det likevel uklart hva bærekraft omfatter og hvordan bærekraft skal implementeres i VA-virksomheten. I denne veiledningen vises praktiske eksempler på bærekraftige prosjekter og strategier i vannbransjen.

Formålet med denne veiledningen er å øke kunnskapsnivået om hvordan man kan få en mer bærekraftig vannbransje samt å gi motivasjon og inspirasjon til å starte opp arbeidet i den enkelte VA-virksomheten. Veiledningen er ment å inspirere både aktører som er ukjent med begrepet og aktører som allerede har et bevisst forhold til bærekraft til å arbeide mer bærekraftig.

Want a discount? Become a member!