A 217 Videreutvikling av beregnings­metodikk for gjenanskaffelsesverdi og investeringsbehov

Rapport nr. 217/2016

Utgivelsesdato: Februar 2016

Forfattere: Stian Bruaset, Ingrid Selseth, Jon Røstum, Elise Balmand og Rita Ugarelli, SINTEF

Denne rapporten er utgitt som en videreutvikling av rapporten B-17 2013 «Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren». Hovedfokuset i prosjektet har vært å teste ut en metodikk som egner seg for VA-verk for å beregne fremtidig investeringsbehov i hele VA-systemet. Målet med metodikken og modellene har vært at de skal kunne anvendes på både små og store kommuner, at de skal være uavhengige av størrelsen på ledningsnettene og renseanleggene, og at de skal være relevante for både vannforsynings- og avløpsanlegg.

Want a discount? Become a member!