A 212 Veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg

Rapport 212/2015

Forfattere: Hallvard Ødegaard, NTNU/SET, Jon Brandt, Asplan Viak, Svein Forberg Liane, Sweco og Stein Østerhus, NTNU

Denne veiledningen gir anvisninger for dimensjonering av enhetsprosesser for behandling av drikkevann og anbefalinger mht. hvordan man kan sette sammen enhetsprosesser til vannbehandlingsanlegg for ulike typer av vannkilder som er vanlige i Norge.

Veiledningen er ment som anbefalinger til de som planlegger og prosjekterer vannbehandlingsanlegg og representerer ikke godkjenningskrav for slike anlegg.

Want a discount? Become a member!