A 192 Veiledning for valg av riktige sensorer og måleutstyr i VA-teknikken (kun digital)

Rapportnr: 192/2012

Utgivelsesdato: 26.04.2012

Forfatter: Siv. Ing. Arne J. Devold (Norconsult AS)

Rapporten gir en oversikt over de mest aktuelle sensorer og måleutstyr som benyttes innen VA-bransjen og er en oppdatering av en tidligere utgitt rapport (NORVAR- rapport nr. 95/1999). Det er innhentet informasjon og brukserfaringer fra leverandører og anleggseiere.

Videre omhandler veiledningen informasjon i forbindelse med installasjon av utstyr, bruk av overspenningsvern, beskyttelsesgrad, spenningsforsyninger og UPS samt kommunikasjon.

Want a discount? Become a member!