A 189 Håndbok for driftsoptimalisering av koaguleringsanlegg

Rapportnummer: 189/2012

Forfatter: Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

Rapporten beskriver anbefalte prosedyrer og diagnoseverktøy for driftsoptimalisering av koaguleringsanlegg med hensyn til vannkvalitet og hygienisk sikkerhet, barriereeffektivitet og barrierestabilitet, samt bærekraft og ressursbruk. Prosedyrene er i utgangspunktet utformet for anvendelse på fullskala vannbehandlingsanlegg og uten at anlegget tas ut av ordinær drift. Rapporten bør leses og brukes sammen med Norsk Vann-rapport 188/2012.

Want a discount? Become a member!