B 19 Varmepumper i drikke- vannsforsyningssystem

Rapport B19/2013

Utgivelsesdato: 10.06.2013

Forfattere: Lars Enander og Terje Halsan, Sweco.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Vannkomiteen i Norsk Vann for å vurdere ulike prinsipielle løsninger for varmepumper og risikoen knyttet til disse ut fra et vannhygienisk perspektiv. Med basis i rapporten har Vannkomiteen i Norsk Vann kommet med en anbefaling om ikke å tillate bruk av varmepumper som benytter vann fra
ledningsnettet i vannforsyningssystem.

Rapporten belyser ved siden av tekniske forhold også en rekke forvaltningsmessige utfordringer ved bruk av varmepumper i drikkevannssystem.

Want a discount? Become a member!