B 20 Norske tall for vannforbruk med fokus på husholdningsforbruk

Rapport nr. B20/2016

Utgivelsesdato: Desember 2016

Forfattere: Edvard Sivertsen, SINTEF og Anne­-Marie Bomo, Norconsult

Rapporten ser nærmere på beregning av spesifikt vannforbruk i husholdningene for å komme fram til et nøkkeltall for spesifikt vannforbruk i Norge.

Rapporten beskriver arbeidet med å finne gjennomsnittsforbruket i kommuner med høy vannmålerdekning og sammenligne dette med tall fra SSB og andre kilder. Tallene viser at i kommunene som har jobbet med å få fram gode tall for vannforbruk, så er målt spesifikt vannforbruk betydelig lavere enn det som er anbefalt verdi i bransjen i dag.
Det er derfor en anbefaling i rapporten om at spesifikt vannforbruk settes ned til ca 140 l/pe/d. Dette er betydelig lavere enn SSBs statistikk over alle landets kommuner som viser et gjennomsnitts forbruk på 208 l/pe/d i 2013.

Want a discount? Become a member!