B 18 ABC kommunikasjon for vannbransjen

Rapportnr: B18/2013

Utgivelsesdato: 01.06.2013

Forfatter: Ketil Kjenseth, med bidrag fra Christopher G. Strauman, Gjertrud Eid, Ingrid H. Skjærbakken, Elin Riise, Thomes Trømborg, Jørn Wisløff og Anne Grethe Frøseth

Service betyr tjeneste eller hjelp for brukerne. Mange oppfatter kontakt med kommunen utilfredsstillende fordi de ikke får den hjelpen de trenger og forventer å få. Service handler om mennesker som innenfor et rammeverk (mennesker, bygninger, regler og utstyr), anvender sin kompetanse (kunnskaper og ferdigheter) til å utføre et sett av aktiviteter, som i sum oppleves som verdifullt for kundene/brukerne. Service kan være knyttet til et fysisk produkt, men kan også være knyttet til en idé, et konsept eller en tjeneste.

 

Want a discount? Become a member!