A 232 Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå minst 100 års levetid?

Rapport 232/2018, 2. utgave

Utgivelsesdato: Mars 2018, revidert mai 2019.

Redaktører: Gunnar Mosevoll og Odd Lieng, Norsk Rørsenter

Arbeidsgruppe: Dag Bruun Tobiassen, Kristiansand kommune; Jan-Erik Oddevald, eget firma; Olav Nilssen, Trondheim kommune; Martin Oppdal, Bergen kommune; Rodney Pettersen med flere fra Oslo kommune, VAV.

Rapporten omhandler alle typer plastrør, både termoplaster og herdeplaster, selv om hovedvekten er på termoplaster.

I første kapittel gjennomgås typer, bruksområder og materialoversikt, hvor en bl.a. går nærmere inn på oppbygging og egenskaper, og klassifisering av plastrør. Ellers omhandler rapporten materialegenskaper og dimensjonering. Det er et eget oppsummerende kapittel om hvordan 100 års levetid kan oppnås.

Siste kapittel (som også kan leses som vedlegg) gir en nærmere dokumentasjon av anbefalingene ellers i rapporten.

Arbeidsgruppen står bak anbefalingene i rapporten.

Revidert rapport mai 2019

Sammen med rapporten ligger en oversikt over endringer som er utført i revidert utgave pr. mai 2019.

Want a discount? Become a member!