A 222 Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet

Rapportnummer: 222/2016

Utgivelsesdato: Desember 2016

Forfatter: Ulf Erlend Røysted, COWI.

Vannbransjen har de siste årene fått nye og skjerpede krav til avløpsnettet. Gjennom blant annet forurensningsforskriften, vannforskriften, ny mal for utslippstillatelser og nasjonale mål for vann og helse, krever dette større kontroll på vannstrømmene i avløpssystemet.

Denne rapporten vil være nyttig for hvordan kommunene kan møte krav i forurensningsforskriften, vannforskriften, ny mal for utslippstillatelser og nasjonale mål for vann og helse.

Want a discount? Become a member!