A 221 Smart ledningsfornyelse—bruk av NoDig-metoder

Rapport nr. 221/2016

Utgivelsesdato: Desember 2016

Forfattere: Hilde Nystog Aas, Espen Killingmo og Vegard Busk, SWECO.

Rapporten gir en overordnet beskrivelse av ulike metoder for fornyelse av vann- og avløpsledningsnett med NoDig-metoder, som kan oversettes med grøftefri rørlegging.
I tillegg til overordnete kunnskaper om metodene, gis det innblikk i metodenes muligheter og begrensninger gjennom blant annet prosjekteksempler, prosjek-teringstips og veiledning tilknyttet kontraktsformer.

Rapporten henvender seg spesielt til kommuner som ikke eller i liten grad benytter NoDig-metoder i dag. Formålet er å skape interesse og motivasjon for å ta metodene i bruk.

Want a discount? Become a member!