A 211 Erfaringer med ozon-biofiltrering for behandling av drikkevann

Rapport nr 211/2015

Utgivelsesdato: Februar 2016

Forfattere: Bjørnar Eikebrokk og Karl Olav Gjerstad

Vannbehandling med ozon og biofiltrering (OBF) er i dag etablert ved mer enn 30 vannverk i Norge, og antallet vannverk som benytter denne vannbehandlingsmetoden er økende.

Denne rapporten beskriver erfaringer med OBF-anlegg: forhold knyttet til dimensjonering, drift og vannkvalitet. Datagrunnlaget er hentet fra 12 OBF-anlegg, i form av anleggsbesøk, dimensjonerings- og driftsdata, samt egne runder med vannprøvetaking og analyse. I tillegg til rutineanalyser, er det også tatt i bruk mer avanserte analysemetoder (NOMfraksjonering, BDOC- og ATP-analyser) for å karakterisere vannkvaliteter og diagnostisere vannbehandlingen

Want a discount? Become a member!