C 13 Kildesporing av fokal vannforurensing med molekylærbiologiske metoder

Rapportnr: Nibio 3/6/2017, Norsk Vann C-13

Utgivelse: April 2017

Forfattere: Adam M. Paruch, Lisa Paruch og Trond Mæhlum, NIBIO

Fekal forurensning i vann kan spre mikroorganismer som utgjør en helserisiko. For å finne de riktige tiltakene er det vesentlig å finne ut hvor forurensingen kommer fra og hva som er den dominerende kilden. NIBIO har testet ut mikrobiell kildesporing for å undersøke opprinnelsen av fekal vannforurensing i forskjellige typer vassdrag som omfatter jordbruk, viktige drikkevannskilder og urbane områder. Det kan skilles mellom bidrag fra mennesker, drøvtyggere, hester og gruppen “andre dyr”.
Rapporten, som er finansiert gjennom Norsk Vann Prosjekt, presenterer undersøkelser fra perioden 2013 – 2016. NIBIO mener metoden er egnet til å bli implementert i overvåkningen av – og tiltak mot fekal vannforurensning.