B 24 Primærrens – status og renseeffekter 10 år etter (kun digital)

Rapportnummer: B24

Utgivelse: Mars 2020

Forfatter: Jan Stenersen, TroVA AS

Miljøverndepartementet og SFT (i dag Miljødirektoratet) tok i 2004 initiativ til et program for utvikling av teknologi for primærrensing av kommunalt avløpsvann: PRIMÆRRENS. I denne rapporten er det samlet driftserfaringer for perioden etter 2005 og hvilke renseresultater anleggseiere har oppnådd med mekanisk rensing på renseanlegg underlagt krav om primærrensing.
Totalt er 20 silanlegg besøkt/kartlagt der driftserfaringer og resultater er gjennomgått. Særlig har det vært undersøkt hvordan anleggseiere har fulgt opp anbefalingene fra 2005 omkring karakterisering av avløpsvann, silingshastigheter, returstrømmer samt om rensekrav oppfylles. Undersøkelsen omfatter silanlegg med organisk belastning fra 2000 til 41 000 pe.

Want a discount? Become a member!