Driftsoperatørkurs på avløp, Hamar uke 36, 2023

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad,Norge

Er du driftsoperatør på avløpsrenseanlegg og har jobbet min 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med avløp da har vi grunnkurset for deg! Hvorfor? For å rense avløpsvannet og ivareta miljø- og driftshensyn som myndighetene krever, trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på avløpsrenseanlegg. […]

Bestill Billetter kr38000 13 billetter igjen

Driftsoperatørkurs på VA transportanlegg, Hamar uke 37 2023

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad,Norge

Viktig info: Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv. Kurset avholdes i følgende uker: uke 37: 11.-25.09.23 uke 42: 16.-20.10.23 uke 49: 04.-08.12.23 Hvorfor? Er du driftsoperatør på VA transportanlegg og har jobbet min 6 måneder, da har vi grunnkurset for deg! Kursets mål […]

kr38000