Driftsoperatørkurs på VA transportanlegg, Hamar uke 37 2024

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad,Norge

Viktig info: Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv. Kurset avholdes i følgende uker: uke 37: 09.-13.09.24 uke 42: 14.-18.10.24 uke 47: 18.-22.11.24 Hvorfor? Er du driftsoperatør på VA transportanlegg og har jobbet min 6 måneder, da har vi grunnkurset for deg! Kursets mål […]

Utsolgt kr40000

Driftsoperatørkurs Avløp oktober 2024

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad,Norge

Er du driftsoperatør på avløpsrenseanlegg og har jobbet min 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med avløp da har vi grunnkurset for deg! Hvorfor? For å rense avløpsvannet og ivareta miljø- og driftshensyn som myndighetene krever, trengs det kompetente medarbeidere. Kurset gir grunnutdanning til driftsoperatører, driftsledere og annet driftsteknisk personell på avløpsrenseanlegg. […]

Bestill Billetter kr30000-kr35000 5 billetter igjen

Driftsoperatørkurs på VA transportanlegg, Hamar uke 13 2025

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad,Norge

Viktig info: Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv. Kurset avholdes i følgende uker: uke 13: 24.-28.03.25 uke 20: 12.-16.05.25 uke 25: 16.-20.06.25 Hvorfor? Er du driftsoperatør på VA transportanlegg og har jobbet min 6 måneder, da har vi grunnkurset for deg! Kursets mål […]

Bestill Billetter kr42000 15 billetter igjen