Elektro for ikke-elektrikere oktober 2024

elektroverktøy

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person. Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver. Instruert person kan ikke utføre inngrep eller måling i faste installasjoner. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”.

Fra innholdet:

Elektrostrøm i et VA-anlegg

 • Oppbygging av et forsyningsnett
 • Komponenter i et elektrisk anlegg – funksjon og virkemåte
 • Hovedtavler og styretavler
 • Måleinstrumenter
 • Kapslingsgrader

Instrumentering i et VA-anlegg

 • Viktige faktorer ved målinger
 • Strømning i rør
 • Måling av trykk
 • Temperaturmåling
 • Nivåmåling
 • Turtallsmåling
 • Styring og overvåking
 • Ventiler
Praktiske opplysninger
 • Kursavgiften inkluderer lunsj alle kursdagene.
 • Minimum antall deltakere for å avholde kurset er 12
Overnatting

Eventuell overnatting bestilles av den enkelte deltaker. Nærliggende hoteller er:

Påmeldingsfrist 1. oktober

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg er medlem i Norsk Vann
kr 7500
17 tilgjengelig
Jeg er ikke medlem i Norsk Vann
kr 10500
17 tilgjengelig