Elektro for ikke-elektrikere oktober 2024

Ringsaker Videregående Skole Skolevegen 16,Brumunddal,Norge

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person. Med instruert personell forstås […]

Bestill Billetter kr7500-kr10500 20 billetter igjen