Elektro for ikke-elektrikere oktober 2024

Ringsaker Videregående Skole Skolevegen 16,Brumunddal,Norge

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person. Med instruert personell forstås […]

Bestill Billetter kr7500-kr10500 20 billetter igjen

Elektrofagbevis for driftsoperatører november 2024

Ringsaker Videregående Skole Skolevegen 16,Brumunddal,Norge

Innledning På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag […]

Bestill Billetter kr7500-kr10500 15 billetter igjen