VA-konferansen Øst 2024

Planlegging av VA-konferansen er i gang.

Mer informasjon kommer senere, men sett merke i kalenderen!