VA-konferansen Øst 2024

Thon Hotel Arena Nesgata 1,Lillestrøm,Norge

Planlegging av VA-konferansen er i gang. Mer informasjon kommer senere, men sett merke i kalenderen!