Kurs i koagulering og dybdefiltrering

Kurs i koagulering og dybdefiltrering gir deg viktig kunnskap i forhold til sikker og bærekraftig drift, optimalisering og prosjektering av vannverk der koagulering og dybdefiltrering er med på å sikre tilstrekkelig hygienisk barriere.

  • Kurset er nettbasert. Kurset kan tas der du er når det passer deg. Du kan som kursdeltaker gjennomføre kurset på egen hånd, eller eksempelvis sammen med andre i eget anlegg, med mulighet til bistand fra instruktører dersom du ønsker å diskutere eller få svar på spørsmål i teammøter, telefon eller per e-post.
  • Fysiske samlingerkan arrangeres dersom det er interesse for en slik løsning.
  • Samlinger på vannverkfor aktuelt personell (skreddersøm) kan arrangeres.

Norsk Vann vurderer kurset som svært aktuelt for norske vannverk der koagulering og dybdefiltrering inngår som del av barrierer som til sammen sikrer helsemessig trygt drikkevann.

Norsk Vann har utarbeidet en rekke rapporter om vannbehandling, inkludert koagulering. Rapporter, annet fagstoff og omtale finner du her.  Norsk Vann har ikke utviklet eget spesialisert kurs for koagulering med grunnlag i disse rapportene. Derimot har Prosessteam, sammen med Bjørnar Eikebrokk, tatt denne utfordringen. Bjørn Eikebrokk er hovedforfatter av Norsk Vann rapportene og har vært sentral i utviklingen av kunnskap på dette området i en årrekke. Vi håper dette vil gjøre kunnskapen enda med tilgjengelig for de som arbeider med koagulering ute i vannverkene.

Kurset har løpende påmelding.

Les mer og meld deg på her.