Pumpekurs—prosjektering, drift og vedlikehold

Nettbasert

Ønsker du å få en innføring i pumpeteknikk? Pumper er en viktig forutsetning for at VA- transport og behandlingsanlegg skal fungere, men blir ofte glemt i en travel hverdag. Vi […]