Forberedende teorikurs for fagbrev kjemi prosess

Jobber du som driftsoperatør i vannbransjen og ønsker å ta fagbrev i kjemiprosessfaget? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. I mange tilfeller krever vann- og avløpseierne relevant utdanning/etterutdanning. Mange VAT driftsoperatører i Norge mangler relevant fagbakgrunn.

Fagrettet opplæring anbefales for å sikre trygg drift og kyndig vedlikehold av investeringene innen vann og avløp i norske kommuner.
Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen (KP- (VAT)).

Kursets mål

Å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag innen teori i kjemiprosess faget for å melde seg opp til tverrfaglig eksamen i Kjemiprosess i regi av Utdanningsdirektoratet.

Bestått eksamen gir rett til å melde seg opp til fagprøve i Kjemiprosessfaget. For lærlinger uten kjemiprosess på VG2 er kurset aktuelt på tilsvarende måte som for praksiskandidater.

Målgruppe(r)

  • Driftsoperatører VA (med eller uten annet fagbrev)
  • Lærlinger – gir grunnutdanning og mulighet for kryssløp (for de uten kjemiprosess på VG2)

Kurstilbudet er spesielt tilpasset driftsoperatør VA (med eller uten annet fagbrev) og som grunnutdanning for lærlinger, som gir mulighet for kryssløp. Kurset anbefales til driftsassistanser, driftsoperatørforeninger og anleggseiere.

Det er en fordel å ha gjennomført ett eller flere av Norsk Vanns kurs for driftsoperatører innen hhv vannbehandling, avløpsbehandling og VA transportanlegg.

Undervisningsopplegg

Teoridelen gjennomføres over 10 digitale enkeltsamlinger (zoom) i tillegg til hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Innhold

Fordypning i generell prosessteknikk med fokus på;

  • lese flytskjema, symbolikk og prosessbilder
  • enhetsprosesser og identifisere hendelsesforløp

Kunnskaper om:

  • råvarer, tilsetningsstoffer, produktflyt og produktkontroll
  • produksjon og vedlikeholdssystemer
  • dokumentasjon, kvalitet
  • HMS

Kursmateriell

Kompendium «Forkurs KP-VAT teori, kjemiprosess» – digital (sendes ut i forkant)
Ignatowitz: Prosesskjemi; Anlegg og utstyr. Gyldendal Norsk Forlag AS, ISBN 9788258509544
Teknisk formelsamling

Nødvendig kursmateriell må bestilles av den enkelte.

Varighet

10 samlinger – digitalt. Kl 09 – 15

Hjemmeoppgaver mellom samlingene

Tidsplan

Høst 2024

Tirsdag 27.08 kl 09 – 15
Tirsdag 17.09 kl 09 – 15
Tirsdag 22.10 kl 09 – 15
Tirsdag 12.11 kl 09 – 15
Tirsdag 17.12 kl 09 – 15

Vår 2025

Tirsdag 14.01 kl 09 – 15
Torsdag 13.02 kl 09 – 15
Tirsdag 25.03 kl 09 – 15
Torsdag 24.04 kl 09 – 15
Onsdag 21.05 kl 09 – 15 Avslutning (eksamensforberedelse)

Det tas forbehold om endringer

Informasjon om eksamen og krav til praksis

Eksamen

Tverrfaglig eksamen offentlig og utarbeides sentralt av Utdanningsdirektoratet. Eksamen gis to ganger per år, hhv. juni og desember. Bestått eksamen gir rett til oppmelding for fagprøve kjemiprosessfaget.

Merk: Dato er ikke klar for 2025. UDIR arbeider med endring av eksamenskrav også for privatister.

Krav til praksis

5 år praktisk fra drift og vedlikehold av VAT- anlegg. Alternativt annen relevant praksis fra prosessindustri eller tilsvarende. Se realkompetansevurdering.

Kursholder/Instruktører

Trond Kaulum (faglig ansvarlig)
Terje Berg

Kontaktinfo

Trond Kaulum, lærer Norsk Vann
Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Påmeldingsfrist er 13. august klokken 18:00

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg ønsker å delta på kjemi prosess-kurset
Utgifter til lærebøker kommer i tillegg
kr 22000
22 tilgjengelig