Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg—nettkurs mai 2022

Zoom
Virtual Arrangement Virtual Arrangement

Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen for deg—bli med på tilsynskurs! Hvorfor? Vi vet at medlemmene våre sliter med å gjennomføre tilsynsplikten etter forurensningsloven og at flere finner det utfordrende å innfri kravene satt i vannforskriften. Norsk Vann har derfor utviklet […]

kr7400-kr9200

Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg—juni 2022

Zoom

Norsk Vann inviterer til digitalt kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg. På kurset får du svar på hva som er kommunens ansvar for vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Med utgangspunkt i «Forskrift om brannforebygging» vil alle bestemmelser om ansvar bli gjennomgått. Kurset vil dessuten gi en praktisk veiledning i kartlegging av kapasitet i vannforsyningsnettet, […]

Bestill Billetter kr4000-kr4700 27 billetter igjen