Elektrofagbevis for driftsoperatører november 2024

elektroverktøy

Innledning

På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.
Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner, forutsatt tilstrekkelig opplæring og oppfølging.

Norsk Vann tilbyr derfor to elektrokurs for VA-personell. Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, og kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatør» for å oppnå godkjent teoretisk faglig påbygning. Disse to kursene og fagbrev fra ikke-elektrofag (mekaniker, driftsoperatør etc.) gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Om kurset

Elektrofagbevis for driftsoperatør

2-dagers kurs

Forkunnskaper: Krever gjennomført kurs Elektro for ikke-elektrikere og relevant fagbrev.
Målgruppe: Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår, og bedriften ikke innehar formell elektrokompetanse blant egne ansatte.

Kurset Elektrofagbevis for driftsoperatører gir fagarbeidere fra ikke-elektrofag ansatt i VA virksomheter godkjent teoretisk faglig påbygning slik at de er ansett kvalifisert til utførelse av visse typer arbeid på elektriske anlegg.

Veiledningen til Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 13.1 beskriver bruk av personell med fagbrev fra ikke-elektrofag til definerte arbeidsoppgaver i lavspentanlegg. Definerte oppgaver kan være målinger, bytte ut elektrisk utstyr likt mot likt (for eksempel bytte av motor, føler), resette motorvern og bytte av sikringer.
Bestått kurs og dokumentert fagbrev (fra ikke-elektrofag) kvalifiserer til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Fra innholdet

Kurset beskriver ulykker i elektriske anlegg, eiers ansvar, sikkerhetsfilosofi, bruk av måleinstrumenter, type arbeidsoppgaver og plikter. Kurset omhandler også hvem som kan gjøre hva i elektriske anlegg, og gjennomgår ansvarshavende sine plikter. Det er i tillegg en bolk med praktiske øvelser og sannsynligvis en befaring på en pumpestasjon e.l.

 • Regelverk
 • Ulykker
 • Eierens ansvar og muligheter
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Bruk av måleutstyr
 • Bytte av sikringer og resette motorvern
 • Bytte av motor
 • Bytte av givere
 • Plikter
 • Internkontroll
 • Dokumentasjon
 • Praktiske øvelser
 • Skriftlig prøve

Betingelser

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halv deltakeravgift. Ved manglende frammøte uten forvarsel faktureres full deltakeravgift.

Minimum antall deltakere for å avholde kurset er 12, maks. antall deltakere er 15.

Kurset starter kl 09.00 og avslutter kl 15.00 hver dag (med mindre noe annet er avtalt).

Lunsj normalt kl 11.30, men kan avtales for hvert enkelt kurs.

Overnatting

Eventuell overnatting bestilles av den enkelte deltaker.
Nærliggende hoteller er:

Påmeldingsfrist: 29. oktober

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg er medlem i Norsk Vann
kr 7500
9 tilgjengelig
Jeg er ikke medlem i Norsk Vann
kr 10500
9 tilgjengelig