Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg—nettkurs mai 2022

Zoom
Virtual Arrangement Virtual Arrangement

Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen for deg—bli med på tilsynskurs! Hvorfor? Vi vet at medlemmene våre sliter med å gjennomføre tilsynsplikten etter forurensningsloven og at flere finner det utfordrende å innfri kravene satt i vannforskriften. Norsk Vann har derfor utviklet […]

kr7400-kr9200

Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg—juni 2022

Zoom

Norsk Vann inviterer til digitalt kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg. På kurset får du svar på hva som er kommunens ansvar for vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Med utgangspunkt i «Forskrift om brannforebygging» vil alle bestemmelser om ansvar bli gjennomgått. Kurset vil dessuten gi en praktisk veiledning i kartlegging av kapasitet i vannforsyningsnettet, […]

Bestill Billetter kr4000-kr4700 27 billetter igjen

Oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger

Scandic Lerkendal Klæbuveien 127,Trondheim

Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp iht Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold til Norsk Vann rapport 145/2005. Fokus vil være på rapportering fra avløpsledninger, ikke vannledninger. Akseptkriterier for vurdering av nye og […]

Water Safety Conference 2022

Norges Arktiske Universitet Campus Narvik Lodve Langesgate 2,Narvik

Delta på International Conference for Water Safety i Narvik 22. - 24. juni 2022. Se program og påmelding på denne siden

Driftsoperatørkurs på avløp Kristiansand uke 34 2022

Ingeniørvesenets sentralanlegg Dalaneveien 39,Kristiansand

Kursavgiften dekker kursmateriell, lunsj og kaffe alle dager. Måltider utover dette kostes av deltakerne selv. Overnatting må bestilles og kostes av hver deltaker. Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds mellomrom mellom hver kursuke. Sted: Kurset holdes på Ingeniørvesenets sentralanlegg. Dalaneveien 39, 4618 Kristiansand (kontordelen 2. etg. på enden av bygget mot syd). Påmeldingsfrist: 4 […]

Utsolgt kr37000

VA-yngre seminaret 2022

Oscarsborg festning Husvikveien,Oscarsborg

Årets VA-yngreseminar foregår på Oscarsborg Festning 30.-31. august. Seminaret vil inkludere nye krav til rensing, bærekraft i prosjekt - samt hva som grenser til grønnvasking, muligheter for optimalisert innhenting og utnytting av data i vannbransjen, og rekrutteringsbehov til bransjen for å dekke etterslepet i infrastrukturen og etterspørselen etter VA-ingeniører! Samt en sosial møteplass i VA-yngreånd. […]

Bestill Billetter kr200-kr4000 117 billetter igjen

Pumpekurs—prosjektering, drift og vedlikehold

Nettbasert

Ønsker du å få en innføring i pumpeteknikk? Pumper er en viktig forutsetning for at VA- transport og behandlingsanlegg skal fungere, men blir ofte glemt i en travel hverdag. Vi tilbyr et kurs som gir deg en oversikt over pumpetyper, valg av løsning, optimal drift og tilstandsbasert vedlikehold, som til sammen er svært viktig i […]

Norsk Vanns årskonferanse

Quality Hotel River Station Dr. Hansteinsgate 7,Drammen

Sin vane tro er det årskonferanse for Norsk Vann i Drammen i begynnelsen av september. Sett av dagene så kommer vi tilbake med program, påmelding og mer informasjon senere.

Vanndagene på Vestlandet

Quality Hotel Edvard Grieg Sandsliåsen 50,Bergen

Vanndagene på Vestlandet arrangeres i september. Følg planleggingen her.

Driftsoperatørkurs på VA transportanlegg Hamar uke 40 2022

Hias renseanlegg Sandvikavegen 136,Ottestad

Kursavgiften dekker kursmateriell, lunsj og kaffe alle dager. Måltider utover dette dekkes av deltakeren selv. Hotellrom må kostes av deltakeren selv. Vi kan anbefale Clarion Collection Hotel Astoria. Epost: cc.astoria@choice.no eller telefon 62 70 70 00. Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds mellomrom mellom hver kursuke. Sted: Hias-renseanlegg, Sandvikavn. 36, 2312 Ottestad (5 km sør for Hamar-sentrum). […]

Utsolgt kr37000

Vanndammen 2022

UiT Campus Narvik Lodve Langesgate 2,Narvik

Sett av dagene! Program og påmelding følger.

Gemini-konferansen

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Årets Geminikonferanse er satt opp. Mer informasjon følger. Sett av dagene så lenge!