Kurs i nitrogenfjerning

Hvorfor?

Det går lang tid mellom hver gang det bygges et renseanlegg med nitrogenfjerning i Norge, og fortsatt er det bare seks anlegg i drift. Det er slått fast at for å redde Oslofjorden må mange renseanlegg bygges om og oppgraderes med nitrogenfjerning. Noen nye anlegg er allerede under planlegging, og det vil bli mange flere. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning.

Kursets mål

Øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien for og metoder for fjerning av nitrogen.

Målgruppe(r)

 • Ansatte i kommuner og IKS/KF/AS som eier og drifter avløpsrenseanlegg har ofte ulik bakgrunn og kompetanse. Primært rettes dette kurset mot de som tar beslutninger om investeringer på ingeniør-/ledernivå.
 • Rådgivere som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i arbeidet med utredning – beslutning – gjennomføring for å tilfredsstille krav i forskrift
 • Ansatte i driftsassistanser som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i drift av renseanleggene
 • Ansatte i miljøforvaltningen som ønsker oppdatert kunnskap for å kunne utføre forvaltningsarbeidet på en best mulig måte

Det vil være en fordel med noe tidligere utdanning og/eller erfaring innen avløpsrensing, men ingen forutsetning.

Undervisningsopplegg

Kurset gjennomføres i helhet som e-læring. Kurset inneholder 9 leksjoner hver på ca 35-55 minutter, avslutningsvis i hver leksjon er det en quiz. Det er også to øvingsoppgaver i kurset.
Kurset gjennomføres i eget tempo. Vi antar en tidsbruk på 15-20 timer, avhengig av evt forkunnskaper.

Hvis dere som tar kurset melder tilbake om behov for en digital samling, f.eks. for å gjennomgå øvingsoppgavene, arrangerer vi en slik samling med mulighet for å diskutere og spørre kursinstruktør Hallvard Ødegaard.

Innhold

 • Utfordringer med nitrogen i avløpsvann
 • Oversikt over metoder forfjerning av nitrogen
 • Prosessgrunnlag for biologisk nitrogenfjerning
 • Nitrogenfjerning i aktivslamanlegg
 • Nitrogenfjerning i MBBR-anlegg
 • Nitrogenfjerning i hybride anlegg (IFAS)
 • Nitrogenfjerning med andre prosess-løsninger
 • Nitrogenfjerning i slamvann
 • Ombygging av eksisterende anlegg til nitrogenfjerningsanlegg
 • Oppgaver

Kursmateriell

Tilgang til e-læringskurs med digitale forelesninger, quizer og oppgaver
Norsk Vann rapport 256/2020

Kurslærer

Dr. ing. Hallvard Ødegaard (professor emeritus NTNU)

Faglig kontakt:

Marit Skjel, rådgiver Norsk Vann

Praktisk informasjon

Du vil bli gitt tilgang til kurset så snart din medlemsstatus er sjekket og godkjent. Normalt skjer dette innen en time etter bestilling (i kontortiden).

NB: Alle deltakere må på forhånd være registrert som brukere i våre systemer for at vi skal kunne gi dere tilgang.