Kompetanseheving hos Norsk Vann

Norsk Vanns visjon er å bidra til at norsk vannbransje får kompetente medlemmer på alle nivåer i bransjen

Kurs og konferanser du kan melde deg på i dag.

Kurs Norsk Vann tilbyr

Vi bygger i disse dager opp en ny kursportofølje.
Under ser du noen av de kursene vi tilbyr for tiden, men følg med: Fler er på vei!
Har du spørsmål til noen av kursene, kan de tas med vår kursansvarlige Marit Skjel.
Kurs i vann- og avløpsrett

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til finne svar på i din arbeidshverdag? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Vann- og avløpstjenestene er regulert i ulik lover og forskrifter, samtid som kommunene fastsetter sine egne lokale forskrifter og abonnementsvilkår. I tillegg er det mange dommer og andre avgjørelser som man bør kjenne til. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at våre medlemmer i økende grad har juridiske spørsmål de ønsker hjelp til å løse.

Kursets mål

Øke kompetansen i forståelsen av den rettslige reguleringen av vann- og avløpstjenestene og gjennom dette gjøre det enklere for deg å finne frem i de ulike regelverkene.

Målgrupper

Kommunale saksbehandlere og ledere som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester.

Varighet

3 dager

Teorikurs for fagbrev Kjemi Prosess / VAT

Jobber du som driftsoperatør i vannbransjen og ønsker å ta fagbrev i kjemiprosessfaget? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. I mange tilfeller krever vann- og avløpseierne relevant utdanning/etterutdanning. Mange VAT driftsoperatører i Norge mangler relevant fagbakgrunn.

Kursets mål

Å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag innen teori i kjemiprosess faget for å melde seg opp til tverrfaglig eksamen i Kjemiprosess i regi av Utdanningsdirektoratet.

Bestått eksamen gir rett til å melde seg opp til fagprøve i Kjemiprosessfaget. For lærlinger uten kjemiprosess på VG2 er kurset aktuelt på tilsvarende måte som for praksiskandidater.

Målgruppe(r)

Driftsoperatører VA (med eller uten annet fagbrev)
Lærlinger – gir grunnutdanning og mulighet for kryssløp (for de uten kjemiprosess på VG2)

Undervisningsopplegg

Teoridelen gjennomføres over 10 dager/enkeltsamlinger i tillegg til hjemmeoppgaver mellom samlingene. Hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Lurer du på hvem som er ansvarlig for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor?

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål får du svar på i dette kurset. Ny forskrift om brannforebygging med veiledning er et sentralt tema. Du får også høre hvordan samarbeid og informasjon mellom etatene kan systematiseres og forbedre.

Kursets mål

Øke kompetansen på tvers av fagområder for de som berøres av regelverk som omhandler vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg.

Målgrupper

Kommunale saksbehandlere innen vannforsyning, brann og beredskap, byggesak og arealplanlegging. Rådgivere og andre med interesse for fagområdet.

Varighet

1 dag

Innføring i vann og avløp for nye i bransjen

Er du ny i vannbransjen eller ønsker du faglig påfyll?

Hvorfor?

Mange kommuner og VA-selskaper har problemer med å rekruttere tilstrekkelig personell med ønsket VA-utdannelse.

Kursets mål

Gi et opplæringstilbud til personer som arbeider, eller skal arbeide, med vannforsyning og avløpsbehandling uten å ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn.

Målgruppe(r)

Personer i administrative stillinger som;

  • har ingeniør-/ teknisk utdannelse men som ikke har VA-fag
  • ikke har teknisk utdannelse/bakgrunn og/eller som ønsker å oppdatere seg på VA-faglige området uten å gå ned i detaljer på det tekniske

Innhold

Hovedvekt legges på administrative forhold som regelverk, rapportering, planverk osv. I den faglige delen gir kun en oversikt med prinsipper og hovedelementer.

  1. Introduksjon til vann og avløp
  2. Administrative temaer innen VA
  3. Vannforsyning
  4. Avløpsbehandling
Kurs i NoDig metoder

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og NoDig-metoder kan være godt egnet til dette.

Målgruppe(r)

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd.

Innhold

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger. Videre beskrives hvordan gå fram i forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Kursmateriell

Norsk Vann rapport 221 Smart ledningsfornyelse—bruk av NoDig metoder
Presentasjoner fra foredrag
Annet relevant materiale

Varighet

2 dager