Kompetanseheving hos Norsk Vann

Norsk Vanns visjon er å bidra til at norsk vannbransje får kompetente medlemmer på alle nivåer i bransjen

Våre konferanser og kurs

Nettbaserte kurs som kjøres i dag

Nøkkelordene som driver oss framover

Kompetansesenter

Norsk Vanns kursvirksomhet skal være kompetansesenter som leverer relevant fagutvikling til vannbransjen, med hovedfokus på medlemmene i Norsk Vann

Brukerstyring

Vår kursvirksomheten skal være brukerstyrt og gjenspeile behovene bransjen har

Læringsmetoder

Norsk Vann skal tilby elever og deltakere de mest oppdaterte og relevante læringsmetodene tilpasset det enkelte kurs, med vekt på å utvikle og benytte interaktive og elektroniske læremidler

Læringsutbytte

Læringsutbyttet skal økes ved å kombinere teori og interaktiv læring med befaringer og praksis hos utvalgte, profesjonelle aktører og lokasjoner

Lærekrefter

Det skal være attraktivt å undervise ved Norsk Vanns kurs, og virksomheten skal ha tilknyttet seg de beste fagressurser i bransjen

Relevans

Norsk Vann skal omsette relevant, ny kunnskap fra prosjektvirksomhet og innovasjon til aktuelle kurs for ulike målgrupper