Driftsoperatøropplæring—forkurs

Scandic Hamar Vangsvegen 121,Hamar

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg  og har jobbet minimum 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med vann, da har vi grunnkurset for deg! For å kunne melde deg på kurs i hhv vannbehandling, avløpsbehandling eller VA transportanlegg må du ta dette forkurset. Hvorfor? Innen vannfaget bygger mye av […]

Utsolgt kr10000-kr13000