Workshop om rensing av mikroforurensninger

Nationaltheateret konferansesenter Haakon VIIs gate 9,Oslo,Norge

Målet for workshopen er å starte forberedelsene til avansert rensing av mikroforurensninger ved å hente inn erfaringer fra andre land; spesielt fra Sverige. Vi vil gjennom denne workshopen blant annet se nærmere på: Hva er behovet—når er rensing av mikroforurensninger nødvendig? Hva var det som utløste avansert rensing i Sverige? Hva sier avløpsdirektivet og EQS-direktivet? […]

Bestill Billetter kr800-kr1600