Gemini-konferansen

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Årets Geminikonferanse er satt opp. Mer informasjon følger. Sett av dagene så lenge!

Konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Hold av datoene 30. november – 1. desember til årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Konferansen vil være et fysisk arrangement på Gardermoen, men vil også strømmes til de som ikke har anledning til å reise. Program og påmelding kommer torsdag 29. september.

Norsk Vanns fagtreff 2023

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Norsk Vanns fagtreff holdes på Thon Hotel Oslo Airport 16. og 17. mars 2023. Program og påmelding kommer senere.