Gemini-konferansen

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Årets Geminikonferanse er satt opp. Mer informasjon følger. Sett av dagene så lenge!

Konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Hold av datoene 30. november – 1. desember til årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Konferansen vil være et fysisk arrangement på Gardermoen, men vil også strømmes til de som ikke har anledning til å reise. Program og påmelding kommer senere