Driftsoperatørkurs på avløp Bergen uke 5 2022

Svartediket vannbehandlingsanlegg Stemmeveien 41Bergen,

Kursavgiften dekker kursmateriell, lunsj og kaffe alle dager. Måltider utover dette kostes av deltakerne selv. Overnatting må bestilles og kostes av deltakeren selv. Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds mellomrom mellom hver kursuke. Sted: Kurset holdes på Svartediket vannbehandlingsanlegg. Stemmeveien 41 5009 Bergen Påmeldingsfrist: ca 4 uker før kursstart Kurset avholdes: uke 05: […]