Pumpe- og ledningsteknologi

NTNU Trondheim Høgskoleringen 1,Trondheim

Vi inviterer til oppdatert kunnskap om strømningsteknisk utforming og materialvalg til vann- og avløpsledninger og pumpeanlegg. Du vil også lære om hvilke nye muligheter digitalisering av nettet gir. Kurset het tidligere VM6002 - Overvanns- og ledningsteknologi og VM6002 - Pumpe- og ledningsteknologi Les mer her