Kurs i prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg – september

Norsk Rørsenter Scheitlies gate 14,Drammen,Norge

Nye avløpsbestemmelser stiller strengere krav til prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg! Nyetablering og utskiftning av mindre avløpsanlegg er mer aktuelt enn noen gang. Flere tusen eksiterende avløpsløsninger må byttes ut de neste årene for å imøtekomme nasjonale krav og EU-direktiv. Det er generelt sett behov for kompetanseheving for de aktører som skal bistå med […]

Kurs i prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg – oktober

Norsk Rørsenter Scheitlies gate 14,Drammen,Norge

Nye avløpsbestemmelser stiller strengere krav til prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg! Nyetablering og utskiftning av mindre avløpsanlegg er mer aktuelt enn noen gang. Flere tusen eksiterende avløpsløsninger må byttes ut de neste årene for å imøtekomme nasjonale krav og EU-direktiv. Det er generelt sett behov for kompetanseheving for de aktører som skal bistå med […]