Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås,Norge

Målet for kurset er å gi kommunale saksbehandlere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne utøve tilfredsstillende forurensnings- og byggesaksmyndighet for mindre avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften. Les mer og meld deg på her.