Service av minirenseanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

En forutsetning for at minirenseanlegg skal fungere tilfredsstillende over tid er god kvalitet på service og vedlikehold i anleggets driftsperiode. Kompetansen på utførende servicepersonell er derfor av avgjørende betydning. Personer som skal gjennomføre service og vedlikehold på minirenseanlegg må ha et minimum av prosessforståelse og kunnskap om hvordan ytre faktorer som fremmedvann, feil bruk av […]

Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Målet for kurset er å gi nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre de nødvendige undersøkelser, vurderinger, dimensjoneringer og dokumentasjon som grunnlag for søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for mindre avløpsanlegg. Les mer og meld deg på her

Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Målet for kurset er å gi kommunale saksbehandlere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne utøve tilfredsstillende forurensnings- og byggesaksmyndighet for mindre avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften. Les mer og meld deg på her