Spylekurs hovedledninger

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur Arboretveien 75,Ås,Norge

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykks-spyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Dag 1 kurserts først dagen er felles med operatørkurs rørinspeksjon, ca. 40 deltagere. Dag 2 deles spyl og rørinspeksjon. Les mer her.

Rørinspeksjonskurs hovedledninger

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur Arboretveien 75,Ås,Norge

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. Norsk Vann-rapport 234/2018.  Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver, samordning med spyling / rengjøring og kommunale ledningskart. Les mer her.

Kvalitetssikring nye VA-anlegg

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur Arboretveien 75,Ås,Norge

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved kvalitetssikring av nye VA-anlegg. Trening i utførelse og rapportering av VA-kontroll iht. NS-EN 805 og 1610.  Det legges også vekt på HMS og bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver. Les mer og meld deg på her.

Stikkledningskurs – private avløpsledninger

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur Arboretveien 75,Ås,Norge

Uansett hvilket rørmateriale man benytter, vil man oppleve behov for drift og vedlikehold. Da er det viktig at man har atkomst til ledninger gjennom stakeluker etc. Og stoppekraner på vannledningen bør man alltid vite hvor man finner. Dagen for utskifting og fornyelse av ledningene vil alltid komme. Noen ledninger har lenger levetid enn andre, men […]