Driftsoperatørkurs på avløp Kristiansand uke 24 2022

Ingeniørvesenets sentralanlegg Dalaneveien 39Kristiansand,

Kursavgiften dekker kursmateriell, lunsj og kaffe alle dager. Måltider utover dette kostes av deltakerne selv. Overnatting må bestilles og kostes av hver deltaker. Tid: Totalt 3 uker med cirka en måneds mellomrom mellom hver kursuke. Sted: Kurset holdes på Ingeniørvesenets sentralanlegg. Dalaneveien 39, 4618 Kristiansand (kontordelen 2. etg. på enden av bygget mot syd). Påmeldingsfrist: 4 […]

Bestill Billetter kr37000 5 billetter igjen