SSTTs NoDig-konferanse 2022

Helsinki

NoDig konferansen gjennomføres i år som en felles båttur til Helsinki 2. - 3. oktober 2022. Les mer her.

ISTT International NoDig 2022

Helsinki

Den internasjonale NoDig konferansen gjennomføres i år som en felles båttur til Helsinki 3. - 5. oktober 2022. Les mer her.