Spylekurs avløp for hovedledninger

Comfort Hotel Runway Hans Gaarders veg 27,Gardermoen

Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.  Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykks-spyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.  Les mer om kurset og påmelding her.

Operatørkurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger

Comfort Hotel Runway Hans Gaarders veg 27,Gardermoen

Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Formål og innhold i kurset: Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger - kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon iht. Norsk Vann-rapport 234/2018. Det legges også vekt på  HMS, bestillingsrutiner […]

Oppgraderingskurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger

Comfort Hotel Runway Hans Gaarders veg 27,Gardermoen

Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA. Formålet og innhold i kurset: Formålet med kurset er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp iht Norsk Vann rapport 234/2018. Kurset gir en teoretisk gjennomgang av hva som er nytt i forhold […]