Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger

Campus NMBU Elizabeth Stephansens vei 15,Ås,Akershus,Norge

Målet for kurset er å gi nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre de nødvendige undersøkelser, vurderinger, dimensjoneringer og dokumentasjon som grunnlag for søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for mindre avløpsanlegg. Les mer og meld deg på her.