Service av minirenseanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

En forutsetning for at minirenseanlegg skal fungere tilfredsstillende over tid er god kvalitet på service og vedlikehold i anleggets driftsperiode. Kompetansen på utførende servicepersonell er derfor av avgjørende betydning. Personer […]

Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Målet for kurset er å gi nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre de nødvendige undersøkelser, vurderinger, dimensjoneringer og dokumentasjon som grunnlag for søknad […]

Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås

Målet for kurset er å gi kommunale saksbehandlere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne utøve tilfredsstillende forurensnings- og byggesaksmyndighet for mindre avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften. Les mer […]