Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg

NMBU Elizabeth Stephansens v. 15,Ås,Norge

Målet for kurset er å gi kommunale saksbehandlere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne utøve tilfredsstillende forurensnings- og byggesaksmyndighet for mindre avløpsanlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften. Les mer og meld deg på her.

Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger

Campus NMBU Elizabeth Stephansens vei 15,Ås,Akershus,Norge

Målet for kurset er å gi nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre de nødvendige undersøkelser, vurderinger, dimensjoneringer og dokumentasjon som grunnlag for søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for mindre avløpsanlegg. Les mer og meld deg på her.