Norsk Vanns årskonferanse

Norsk Vanns årskonferanse 2023 arrangeres på Clarion Hotel i Stavanger i dagene 11. – 13. september. Programmet begynner å ta form, og vi kan love interessante og innholdsrike dager.

Selve årskonferansen går tirsdag 12. og onsdag 13. september, men det er også lagt opp til endel aktiviteter i Norsk Vanns styre og fagkomiteer mandag 11. september. Som vanlig—etterhvert—er det også planlagt en sosial sammenkomst mandag ettermiddag/kveld for de som ankommer Stavanger allerede mandag. Med Stavanger kommune som vert, forflytter vi oss ut til Utstein kloster for en minneverdig kveld med både kulturelle og kulinariske påfyll. Merk at det er egen påmelding til dette arrangementet.

Selv om det endelige programmet ennå ikke er ferdig, er de store linjene på plass:

Tirsdag

Tirsdagen er tradisjonen tro en plenumssamling der status og de store utviklingstrekkene for vannbransjen belyses og diskuteres. Et sentralt stikkord for denne dagen vil være behovet for samarbeid—både mellom aktører og sektorer på nasjonalt nivå, innad i statsforvaltningen og mellom forvaltningsnivåer, mellom kommuner i en region og med lokalt næringsliv—for å klare jobben vi står foran. Tirsdagens plenumssamling vil streames og være mulig å følge digitalt.

Tirsdag ettermiddag arrangeres også Norsk Vann sitt årsmøte for andelseierne, før kvelden avrundes med festmiddag og trivelig nettverksbygging.

Onsdag

Onsdagen er delt i tre paralleller:

Parallell A vil i hovedsak omhandle ledningsnett og avløp, med hovedoverskriftene «Fremtidens VA-løsninger» og «Kompetansebehov for fremtidens VA». Noen stikkord vil være teknologiutvikling, infiltrasjonsanlegg, kunstig intelligens, avansert rensing av mikroforurensing, energieffektive avløpsanlegg, kommunenes behov for kompetanse, digital læring og fagskolen som kompetanseleverandør, for å nevne noen.

Parallell B har fått overskriften «Økte kostnader setter bransjen under press – hvordan tar vi vare på innbyggerne?» Her vil innlegg og diskusjoner konsentrere seg om hvordan bransjen kan møte og håndtere økte kostnader slik at gebyrveksten kan holdes så lav som mulig. Er det mulig å spare kostnader gjennom en tidlig omstilling til det grønne skiftet, spør vi blant annet. Stikkord for programmet er for blant annet VA-finansiering – når jus møter økonomi, grønne lån, det viktige skillet mellom investeringer og drift, og konsekvenser av avløpsdirektivet. Vi ser videre på bedreVANN som verktøy for kostnadskontroll, behovet for å tenke nytt om organisering og samarbeidsformer, samt innovasjon og teknologiutvikling.

Parallell C er en befaring til Langevatn vannbehandlingsanlegg på Ålgård; IVARs nylig oppgraderte praktanlegg. Her vil det bli både teoretiske innslag, men også—selvfølgelig—bafaring på anlegget.

NB: Vi ber dere merke av under hvilken parallell dere ønsker å delta på. Dette for å kunne sikre best mulig romfordeling, samt sikre at vi har tilstrekkelig busstransport.

Vi ser frem til å treffe dere til faglig påfyll, sosialt samvær og gode diskusjoner om veien videre for verdens viktigste bransje!

Frister

  • Fristen for å få EarlyBird-pris: 1. juli kl 18:00
  • Fristen for å melde seg på fysisk deltakelse: 1. september kl 18:00
  • Fristen for å melde seg på virtuell deltakelse: 8. september kl 18:00

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Jeg ønsker å delta på mandagsarrangementet på Utstein kloster
kr 650
135 tilgjengelig
Jeg deltar begge dager, inkl. konferansemiddag
Merk at prisen øker til kr 8450 etter 1. juli
kr 7950
279 tilgjengelig
Jeg deltar kun tirsdag
Merk at prisen øker til kr 4200 etter 1. juli
kr 3950
279 tilgjengelig
Jeg ønsker å følge tirsdagen digitalt
kr 3000
Ubegrenset
Jeg deltar kun onsdag
Merk at prisen øker til kr 4200 etter 1. juli
kr 3950
279 tilgjengelig
Jeg deltar en dag, men ønsker å få med meg konferansemiddagen
kr 950
279 tilgjengelig