Konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Velkommen til Norsk Vanns konferanse for vann- og avløpsjus 2022. Årets konferanse kan—i år som i fjor—følges enten ved fysisk tilstedeværelse eller virtuelt gjennom streaming. Opptakene fra de to konferansedagene vil være tilgjengelige for alle betalende deltakere ut 2022. Det vil bli anledning til å sende inn refleksjoner og spørsmål til foredragene underveis. På dag […]

kr6000-kr7800

Driftsassistanse-samlingen 2023

Scandic Hamar Vangsvegen 121,Hamar

Sett av datoene til driftsassistansesamlingen 2023 på Hamar. Program og påmelding kommer i slutten av november.

Norsk Vanns fagtreff 2023

Thon Hotel Oslo Airport Balder Allé 2,Jessheim

Norsk Vanns fagtreff holdes på Thon Hotel Oslo Airport 16. og 17. mars 2023. Program og påmelding kommer senere.

Vannberedskaps-konferansen 2023

Scandic Hamar Vangsvegen 121,Hamar

Velkommen til Vannberedskapskonferansen 2023! Vi gjentar suksessen fra 2021 og inviterer til en ny Vannberedskapskonferanse 9. og 10. mai 2023 på Hamar. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen beredskap og krisehåndtering knyttet til vannbransjen. Konferansen har som formål å rette søkelys på vann- og avløp som en av våre mest kritiske […]